Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019

Δεν θα αναγράφεται το θρήσκευμα στους απολυτήριους τίτλους των μαθητών, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού Κώστα Γαβρόγλου.

Στην εγκύκλιο που κοινοποιήθηκε αναφέρεται επίσης ότι πλέον θα γράφεται στα απολυτήρια «επώνυμο μητέρας» και όχι «το γένος»

Με την εγκύκλιο γίνεται σαφές ότι το θρήσκευμα αναγράφεται μόνο με υπεύθυνη δήλωση γονέα και συγκεκριμένα: «Στοιχεία που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή στα  πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εκτός αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) των γονέων ή του/των κηδεμόνα/ων του/της μαθητή/τριας».
ΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK!