Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

Μείωση του κόστους των κλήσεων κινητής τηλεφωνίας και των SMS εντός της Ε.Ε. προβλέπει από σήμερα 15 Μαΐου ο νέος κοινοτικός κανονισμός, που τίθεται σε ισχύ ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη.

Με τους νέους κανόνες, το ανώτατο κόστος κλήσης για συνδρομητή ελληνικής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας που καλεί από την Ελλάδα οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε. δεν θα υπερβαίνει τα 0,19 ευρώ ανά λεπτό κλήσης (+ΦΠΑ) και τα 0,06 ευρώ ανά μήνυμα SMS (+ ΦΠΑ).

Μέχρι τώρα, κατά μέσο όρο, η συνήθης τιμή μιας ενδοκοινοτικής κλήσης από κινητό τηλέφωνο ήταν τρεις φορές υψηλότερη από τη συνήθη τιμή μιας εγχώριας κλήσης και η συνήθης τιμή για την αποστολή μηνύματος SMS σε άλλη χώρα της Ε.Ε. ήταν πάνω από δύο φορές υψηλότερη σε σχέση με την τιμή για την εγχώρια αποστολή μηνύματος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η συνήθης τιμή μιας ενδοκοινοτικής κλήσης μπορεί να είναι μέχρι και δέκα φορές υψηλότερη από τη συνήθη τιμή για εγχώριες κλήσεις. 

Για παράδειγμα για επικοινωνία ενός λεπτού από τo Βέλγιο στην Ελλάδα ο συνδρομητής πλήρωνε μέχρι τώρα 1 ευρώ (+ΦΠΑ), ενώ τώρα θα πληρώνει το 1/5 αυτής της τιμής.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, που έγινε για λογαριασμό της Κομισιόν, κατέδειξε ότι τέσσερις στους δέκα που απάντησαν (42%) επικοινώνησαν με κάποιον που βρισκόταν σε άλλη χώρα της Ε.Ε. κατά τον προηγούμενο μήνα.

Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν και στις 28 χώρες της Ε.Ε. από τις 15 Μαΐου, ενώ σύντομα θα τεθούν σε ισχύ και στη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.

Μετά την κατάργηση των τελών περιαγωγής (μειωμένες τιμές για τους ταξιδιώτες εντός της Ε.Ε.) τον Ιούνιο του 2017, αυτά τα νέα ανώτατα όρια τιμών για τις διεθνείς κλήσεις και τα SMS εντός Ε.Ε. αποτελούν μέρος του πακέτου της αναθεώρησης των κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες στην Ε.Ε.

Ειδικότερα, με την αναθεώρηση ενισχύεται η εγκατάσταση δικτύων 5G, καθώς οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα ραδιοφάσματος 5G έως τα τέλη του 2020 εντός της Ε.Ε. και παρέχουν για τουλάχιστον 20 έτη στους φορείς εκμετάλλευσης ένα προβλέψιμο πεδίο όσον αφορά την αδειοδότηση φάσματος.

Επίσης, διευκολύνεται η ανάπτυξη νέων δικτύων σταθερής τηλεφωνίας υπερυψηλής χωρητικότητας: 
1) με σαφείς κανόνες για τις συνεπενδύσεις και με την προώθηση του επιμερισμού του κινδύνου, 
2) με την προώθηση του βιώσιμου ανταγωνισμού, ιδίως όσον αφορά την καλωδίωση, τους αγωγούς και τα καλώδια στο εσωτερικό των κτιρίων, 
3) με τη δημιουργία ειδικού ρυθμιστικού καθεστώτος τους φορείς εκμετάλλευσης που δραστηριοποιούνται αποκλειστικό στον τομέα της χονδρικής.

Οι νέοι κανόνες ωφελούν και προστατεύουν τους καταναλωτές, ανεξάρτητα από το αν οι τελικοί χρήστες επικοινωνούν μέσω παραδοσιακών (τηλεφωνικές κλήσεις, sms) ή μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών (Skype, WhatsApp κ.λπ.) με τους εξής τρόπους:

-διασφαλίζοντας ότι όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε προσιτές υπηρεσίες επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της καθολικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, για υπηρεσίες όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες ή οι βιντεοκλήσεις,

-μεριμνώντας ώστε οι διεθνείς κλήσεις εντός Ε.Ε. να μην κοστίζουν περισσότερο από 19 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό κλήσης,

-διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι νέοι κανόνες δεν θα στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, την καινοτομία και τις επενδύσεις,

-παρέχοντας ισότιμη πρόσβαση στις επικοινωνίες στους τελικούς χρήστες με
αναπηρίες,

-προωθώντας τη βελτίωση της τιμολογιακής διαφάνειας και της σύγκρισης των συμβατικών προσφορών,

-εξασφαλίζοντας καλύτερη προστασία κατά της δικτυοπαραβίασης και του κακόβουλου λογισμικού,

-παρέχοντας καλύτερη προστασία των καταναλωτών που εγγράφονται σε πακέτα δεσμοποιημένων υπηρεσιών,

-διευκολύνοντας την αλλαγή παρόχου υπηρεσιών με διατήρηση του ίδιου αριθμού τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για αποζημιώσεις σε περίπτωση που η διαδικασία αποτυγχάνει ή διαρκεί υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα,

-ενισχύοντας την προστασία των πολιτών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης ακριβέστερης θέσης του καλούντος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, της διεύρυνσης των επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης ώστε να συμπεριλάβουν την αποστολή γραπτών μηνυμάτων και τις βιντεοκλήσεις, καθώς και της δημιουργίας συστήματος αποστολής δημόσιων προειδοποιήσεων σε κινητά τηλέφωνα.   
ΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK!