Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 

Ο αριθμός των γουρουνιών ξεπέρασε τον ανθρώπινο πληθυσμό στην Ισπανία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το υπουργείο περιβάλλοντος της χώρας, οι χοίροι ανέρχονται σε 50 εκατομμύρια ενώ οι κάτοικοι σε 46,5 εκατομμύρια.

Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση κατά 9 εκατομμύρια ζώα από το 2013 με την Ισπανία πέρσι να παράγει περισσότερους από 4 εκατομμύρια τόνους προϊόντων χοιρινού κρέατος με έσοδα 6 δις ευρώ. Ο κλάδος καταναλώνει επίσης τεράστιες ποσότητες νερού σε μια χώρα που πλήττεται συχνά από ξηρασία. Με κάθε χοίρο να καταναλώνει 15 λίτρα την ημέρα.

Ο αυξανόμενος πληθυσμός χοίρων αποτελεί τον τέταρτο βασικό παράγοντα για την παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου μετά τις μεταφορές, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τη βιομηχανία. 

Οι Ισπανοί καταναλώνουν περίπου 21 κιλά χοιρινό κάθε χρόνο και η αγάπη του έθνους για χοίρους είναι γνωστή από τα ρωμαϊκά χρόνια.